10 Redenen

De partners van BVP hebben onderling een samenwerkingscontract afgesloten, de erecode ondertekend en zorgen voor naleving daarvan.

Zij geven uitsluitend objectieve (beleggings)adviezen, geheel onafhankelijk van welke aanbieder dan ook.

Duidelijke vooraf gemaakte afspraken over de vergoeding: gebaseerd op een percentage ‘uitstaand vermogen onder advies’ en/of op basis van uurtarief. Anders gezegd: geen kickback vergoeding, verborgen kosten of beloning op grond van transacties.

Alle afspraken in brede zin worden vastgelegd in een cliëntovereenkomst. De wensen en doelen van de cliënt staan centraal.

BVP legt het voorstel zo helder mogelijk uit in al zijn facetten. Alleen  transparantie kan een advies laten werken.

BVP heeft de ambitie voorop te lopen, te vernieuwen en steeds bij te leren over geld en mens.

Ook voor de mensen van BVP geldt ‘Walk what you talk’. Ook zij gaan voor hun wensen en dromen, een onderwerp waarover ze gewend zijn te praten.

BVP werkt proactief en speelt in op ontwikkelingen in de financiële wereld, wetswijzigingen, fiscaliteit en dergelijke.

Veranderingen in de persoonlijke situatie van de cliënt krijgen volop aandacht, zoals pensionering, schenkingen, kinderen die een huis willen kopen enz.

‘Vertrouwen en samenwerken zijn de essentie van winnen/winnen’ (Stephen Covey). Het streven is naar wederzijds voordeel bij alle interacties voor alle partijen.

Door bundeling van krachten en het vormen van een vangnet voor elkaar wordt de continuïteit van de dienstverlening aan de cliënt gewaarborgd.