Afgelopen week hebben de sociale partners een voorstel neergelegd om de pensioenen minder te versoberen.
De plannen van het rijk nu:  2,25% opbouw per jaar gaat volgens de plannen naar 1.75% opbouw per jaar.  Daarnaast wil het rijk de opbouw vanaf € 100.000 inkomen geheel afschaffen.

De sociale partners hebben bedacht dat er naast de “standaard” pensioenregeling een bijspaar variant komt. Er mag belastingvrij worden bijgespaard naar 1.85% per jaar, oftwel je mag 0,1% per jaar extra sparen. Daarnaast mag boven de € 100.000   1.85% belastingvrij worden bijgespaard.

Ondanks dat het een “aardig” plannetje lijkt is het de zoveelste pensioen bijspaarregeling die in de loop der jaren de revue is gepasseerd. Daarnaast gaat dit weer enorme administratieve lasten met zich meebrengen om deze “kleine” potjes bij te houden. Kortom, dit voorstel zal vermoedelijk ook weer een zachte landing krijgen.

Wellicht wordt het tijd voor een totale omvorming van ons pensioenstelsel.  Waarbij ieder een individueel vermogen opbouwen, waarvan de gelden bij overlijden niet toekomen aan de “grote massa” of de verzekeraar maar aan de nabestaanden cq. erfgenamen. De opbouw van het vermogen kun je dusdanig inrichten dat het gebeurt met de risico’s die de deelnemer wenst te accepteren en niet die door het pensioenfonds worden opgelegd, waar je nu geen keuze in hebt. Als voorbeeld kun je hiervoor kijken naar de Amerikaanse of Engelse modellen.