Pascal Berends
Een eerste vereiste voor het bereiken van uw doelen is om ze te kwantificeren. Zonder een duidelijk begrip van uw eigen lange-termijn financiële behoeften en doelstellingen – in termen van getallen – is het bijna onmogelijk een financieel plan en beleggingsstrategie op te stellen.

Het kwantificeren van financiële doelen is cruciaal. Soms kunnen de doelstellingen lastig en te vaag zijn om goed financieel te kunnen waarderen.

Denk hier bijvoorbeeld aan:

  • Zorg voor mijn familie
  • Behouden van vermogen voor de volgende generatie
  • Helpen van kinderen met het betalen van de studies, bruiloften en eerste huis
  • Investeer veilig (verlies niet te veel geld in risicovolle beleggingen)

Het wordt heel moeilijk om beslissingen te nemen die de verwezenlijking van deze doelstellingen ondersteunen zonder dat er aan elke doelstelling een financiële waarde is toegekend.

Waarom getallen?
Uiteindelijk, zorgt het toekennen van getallen aan een doelstelling dat deze kwantificeerbaar, meetbaar en beter haalbaar is. In de financiële planning betekent dit dat inzicht wordt verkregen in toekomstige kasstromen die nodig zijn voor de betaling van het pensioen, het sparen voor collegekosten, de verre reis, of welke doelstelling dan ook.

In onze ervaring hebben mensen veel moeite met het vaststellen van passende, realistische en beheersbare doelen. Vaak weet de klant niet wat hij allemaal in zijn plan moet betrekken, hoe hij vermogen kan opbouwen en welke middelen nodig zijn om een doel te behalen of te kenmerken. Een goede adviseur zal dit voor zijn klant doen.

Uw adviseur helpt u met het beantwoorden van vragen als: Hoeveel geld hebben we nodig en wanneer? Welk rendement is nodig om de doelen te bereiken? Welke impact heeft inflatie op onze plannen? Deze vragen zijn cruciaal voor het ontwikkelen van een gedetailleerd financieel plan.

Samen met uw adviseur stippelt u vervolgens een weg uit die nodig is voor de invulling van uw spaar- en beleggingsportefeuille. De voortgang van het plan dient bewaakt te worden en waar nodig zullen aanpassingen op termijn moeten worden doorgevoerd om uw doelen te bereiken.

Wordt concreet
Indien het bijvoorbeeld uw wens is om vermogen achter te laten voor de volgende generatie, is nodig dat u bepaalt hoeveel u jaarlijks kunt sparen. De hoogte hangt af van de vraag of u van plan bent om een ​​paar duizend euro of enkele honderden duizenden euro’s achter te laten aan elk kind. U zult ook moeten nagaan hoeveel risico u bereid bent te accepteren om dit doel te bereiken en welke vorm van vermogensspreiding hierbij het meest zinvol is. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk goed inzicht te krijgen of u zelf genoeg gespaard hebt voor uw eigen pensioen, waardoor het mogelijk is ​​om geld na te laten voor de volgende generatie.

De financiële planning moet worden verricht op een holistische basis, waarin alle doelen gedurende iemands leven zijn benoemd. Als u volledig inzicht heeft in de kasstromen die u in verschillende fasen van uw leven nodig heeft, kunt u beginnen met het maken van onderbouwde beslissingen voor de maatregelen die u nu moet nemen om uw doelen te bereiken..