JacoVanDerPlas2In de toekomst komt er een moment dat u onbezorgd wilt gaan leven van een verstandig opgebouwd vermogen. Dat stelt u in staat om bijvoorbeeld een aantal jaren eerder te stoppen met werken of uw hypotheekschuld af te lossen. Om deze behoefte in te vullen kunt u gaan sparen of beleggen.

Sparen staat voor garantie. Het ingelegde geld krijgt u in principe altijd terug (€ 100.000 depositogarantiestelsel) en u weet vooraf dat u altijd rente zult ontvangen. Maar de rente kan wel variëren. Bij een belegging weet u vooraf niet wat uw belegging op termijn oplevert. Daar staat tegenover dat er een grote kans is dat u beloond wordt met een hoger rendement dan dat u op een spaarproduct zou hebben ontvangen.

De keuze of beleggen iets voor u is, hangt af van een aantal factoren:

  • Uw houding ten aanzien van het nemen van risico
  • De periode die u heeft om uw belegging te laten renderen
  • De mate van afhankelijkheid van de beleggingsresultaten

Uw houding ten aanzien van het nemen van risico

In de financiële wereld wordt risico omschreven als de afwijking van het jaarlijkse rendement ten opzichte van het verwachte rendement. Bij aandelen houdt het risico dus in dat het rendement geen 9,4% is (het gemiddelde rendement) in een bepaald jaar, maar bijvoorbeeld 15% of -10%.

Rendement en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe hoger het rendement dat behaald kan worden op een belegging, hoe hoger het risico dat verbonden is aan de belegging. Dat blijkt ook uit de volgende tabel. In de tabel (bron: www.vanguard.com) zijn de gemiddelde jaarrendementen en de slechtste en beste jaarrendementen van aandelen en obligaties gemeten over de periode 1926 tot en met 2012 weergegeven. U ziet dat de uitslagen bij aandelen veel groter zijn dan bij obligaties, maar het rendement is ook hoger. Het risico is in feite de mate waarin de rendementen in het verleden schommelden rondom het gemiddelde rendement. 

Beleggingscategorie Aandelen Obligaties
Gemiddelde jaarlijkse rendement

9,4%

5,4%

Grootste winst in 12 maanden *

48,4%

27,7%

Grootste verlies in 12 maanden *

– 37,2%

-16,1%

Aantal jaren met winst

54

55

Aantal jaren met verlies

29

28

 

 

 

 * Betreft dus een periode van 12 maanden en behoeft geen kalenderjaar te zijn

In het  kort gezegd is de beweeglijkheid (risico) van het rendement op aandelen hoger dan de beweeglijkheid van het rendement op obligaties. De beweeglijkheid van het rendement van obligaties is echter hoger dan de beweeglijkheid van het rendement op deposito’s. Op lange termijn is het rendement op aandelen hoger dan het rendement op obligaties. Het rendement op obligaties is op lange termijn echter hoger dan het rendement op deposito’s.

Veranderende economische omstandigheden en/of veranderende omstandigheden voor beursgenoteerde ondernemingen veroorzaken koersschommelingen. Deze koersschommelingen zijn moeilijk te voorspellen.

Bij aandelen houdt het risico dus in dat het rendement geen 9,4% is (het langjarige gemiddelde rendement op wereldwijde aandelen) in een bepaald jaar, maar bijvoorbeeld 15% of -10%. Nu vindt u 15% waarschijnlijk niet zo vervelend, maar -10% is natuurlijk vervelend. Toch kan dit goed voorkomen. In de periode tussen 1926 en 2012 heeft het jaarrendement op wereldwijde aandelen bewogen tussen +53,4% en -37,29% (bron: www.vanguard.com).

Volgende week deel 2 van deze blog.