JacoVanDerPlas2De periode die u heeft om uw belegging te laten renderen

Een van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden wanneer u besluit te gaan beleggen is de hoeveelheid risico (de beweeglijkheid van het jaarlijkse rendement) die u bereid bent te accepteren. Uw nachtrust is immers veel waard.
De beweeglijkheid (volatiliteit) van aandelen- en obligatierendementen wordt minder naarmate de periode langer wordt, waarin u uw beleggingen aanhoudt. 
Doordat goede en minder goede perioden elkaar afwisselen zal dit resulteren in het uitmiddelen van rendementen, zodat deze rendementen zullen bewegen richting het verwachte lange termijn gemiddelde. In een beleggingsperiode van 1 jaar zijn grote schommelingen in het rendement mogelijk (tussen +48% en -37%). Maar bij een periode van 10 jaar zijn deze schommelingen veel minder groot (tussen +24% en -3%). In de onderstaande grafiek zijn de hoogste en laagste verwachte jaarrendementen weergegeven bij verschillende beleggingsperioden (beleggingshorizon). Beleggers met een lange beleggingshorizon minimaliseren de risico’s op negatieve rendementen. Bij een beleggingshorizon langer dan 10 jaar is de kans op een positief rendement 97,5%.

horizon

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede mogelijkheid om het risico te doen afnemen,  is het combineren van aandelen, obligaties, liquiditeiten en eventuele andere categorieën in een portefeuille. De verdeling over de beleggingscategorieën heet een assetmix. De verschillende beleggingscategorieën hebben elk een bepaald verwacht rendement en een bepaald risico. Bovendien is het zo dat de verschillende beleggingscategorieën vaak niet op hetzelfde moment even goed of slecht presteren. Vaak vertonen zij juist tegenovergestelde koersbewegingen. Gaat het bijvoorbeeld slecht op de aandelenmarkten, dan bieden obligaties en vooral liquiditeiten een vorm van bescherming. Zodoende verlaagt de juiste assetmix het koersrisico dat u met beleggen loopt. Op die wijze kunnen we uw beleggingen afstemmen op het risico dat u acceptabel vindt.

Een belangrijk deel van het beleggingsrendement wordt behaald door het spreiden over de beleggingscategorieën. Spreiding van de beleggingen binnen de beleggingscategorieën is een andere manier om het risico te verminderen. In principe is de verdeling van uw te beleggen vermogen over de beleggingscategorieën ook een vorm van spreiding. Maar ook binnen de categorieën kunt u spreiden. Bijvoorbeeld niet een aandeel van één onderneming in de portefeuille opnemen, maar aandelen van verschillende ondernemingen in de portefeuille opnemen.

 

De mate van afhankelijkheid van de beleggingsresultaten

Wanneer u vermogen opbouwt voor een belangrijk doel, zoals bijvoorbeeld het aanvullen van uw pensioen omdat u anders na uw pensionering niet kunt rondkomen, is de haalbaarheid van uw doelstelling erg belangrijk. U bent immers in de toekomst heel afhankelijk van het opgebouwde vermogen. Veel risico’s nemen past dan niet in uw financiële strategie. Maar wanneer u vermogen opbouwt voor een eventuele tweede (vakantie)woning is uw afhankelijkheid van het vermogen minder groot.

Door middel van scenario analyses kan uw vermogensplanner berekenen hoe groot de statistische kans is, dat u uw doelstelling behaald. Deze berekening kan voor sparen, maar ook voor verschillende risico’s van beleggen (variërend van een defensief tot een zeer offensief risicoprofiel) worden gemaakt. In de onderstaande tabel vindt u een voorbeeld van een dergelijke berekening (doelkapitaal € 100.000 te behalen in een beleggingsperiode van tien jaar).

Beleggingscategorie Kans van slagen Slechtemarkt Verwachte markt Goede markt
Sparen, variabele rente

76%

€ 94.000

€ 100.000

€ 110.200

Defensief

82%

€ 93.000

€ 103.500

€ 129.600

Neutraal

81%

€ 91.000

€ 102.500

€ 145.300

 

 

 

 

 

Over het algemeen kunnen we stellen dat hoe groter uw afhankelijkheid is van het vermogen, hoe voorzichtiger u dient te zijn met het nemen van risico’s en hoe groter de kans van slagen moet zijn.

Of beleggen iets voor u is, is dus afhankelijk van een aantal factoren. Een Financieel Plan voorafgaand aan een Vermogensadvies is daarvoor onmisbaar. Neem voor meer informatie op met een van onze vermogenplanners.