Jeroen WijkerBent u in de gelukkige omstandigheid dat u in uw BV veel spaargeld op een zakelijke rekening heeft staan? Dan rijst de vraag wat er mee te doen als u het spaartegoed niet direct nodig heeft voor uw bedrijfsvoering.

 

 

Deze vraag is actueler geworden doordat de spaarrente voor zakelijke rekeningen gedaald is tot iets boven de 1,5% per jaar. En dat is de bruto rente want hierover is in de BV vennootschapsbelasting verschuldigd. En mocht u de rente willen opnemen voor privé doeleinden dan volgt nog de Aanmerkelijk Belang belasting.

___________________________________

Voorbeeld

Saldo Zakelijke Spaarrekening € 100.000
Rentevergoeding per jaar 1,7% € 1.700
Netto rendement in BV (VpB 20%) € 1.360

___________________________________

Uit dit voorbeeld blijkt dat van de bruto rentevergoeding van 1,7% er na belasting in BV nog 1,36% overblijft.

Er zijn diverse mogelijkheden om een hoger rendement met het vermogen in uw BV te behalen, een van de populairste op dit moment wil ik hier kort toelichten.

Hypotheeklening vanuit uw BV
De lage zakelijke rentevergoeding op uw spaarsaldo in combinatie met de moeilijke omstandigheden op de hypotheekmarkt heeft er voor gezorgd dat veel ondernemers met hun BV een deel van of de gehele hypotheeklenig hebben overgenomen van de bank. Dit is om een aantal redenen zeer interessant:

– Rendement in BV verhogen
U kunt het rendement in uw BV verhogen, zonder dat uw privé maandlasten wijzigen.

– Lagere rente bij de bank
Door een gedeeltelijke aflossing bij de bank kunnen uw rentecondities voor de restschuld aanzienlijk verlagen. Het risico voor de bank neemt namelijk af.

– Lagere afhankelijkheid van de bank
Dit geeft veel ondernemers en hun partner een goed gevoel.

Er zijn echter ook diverse aspecten die, indien deze niet goed zijn uitgewerkt, kunnen leiden tot teleurstellingen:

– De lening is niet op zakelijke gronden aangegaan
Bijvoorbeeld een niet marktconforme rente voor de financiering. De belastingdienst beschouwt de lening niet als lening maar als inkomen en deze zal op basis daarvan belast worden.

– Derden kunnen u dwingen alsnog uw huis te verkopen
Indien er naast de lening bijvoorbeeld nog andere activiteiten in de BV plaatsvinden, dan kunnen schuldeisers of curatoren van de BV de lening bij u privé opeisen.

– Echtscheiding; van wie is de schuld?

In het algemeen worden de voordelen zoals het behalen van een hoger rendement en de zakelijke voorwaarden van de lening goed uitgewerkt. Maar de juridische aspecten blijven vaak onderbelicht.

Het gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid is voor de ondernemer totaal misplaatst indien de lening door de BV is verstrekt en door u het recht van hypotheek is verstrekt aan de BV. Als in dezelfde BV risicovolle activiteiten plaatsvinden, kan er ooit een faillissement dreigen. De curator kan in die situatie u eventueel dwingen uw woning te verkopen om uw schuld aan de BV te voldoen.

Een ander voorbeeld geldt indien u pensioen opbouwt in uw BV. In steeds meer gevallen zijn de liquiditeiten in BV’s onvoldoende om aan de pensioenverplichtingen te voldoen.
Ook in deze situatie zou de belastingdienst u kunnen dwingen de woning te verkopen om uw pensioenverplichting met de bijbehorende belastingverplichting te voldoen.

Maar ook voor uw privé situatie is het gevoel van onafhankelijkheid niet altijd terecht. De partner van de ondernemer heeft voor zijn of haar deel van de lening een schuld bij de BV, deze schuld zal bij een eventuele scheiding verrekend worden. Terwijl de hogere rendementen en de reserveringen in de BV, door het verstrekken van de hypotheeklening, vaak alleen aan de ondernemer toekomen. Dus bij een scheiding wordt de ondernemer de schuldeiser van zijn of haar ex-partner.

In al deze voorbeelden is de afhankelijkheid richting de bank, bij de reguliere hypotheeklening, ingeruild voor afhankelijkheid richting andere partijen. Het is goed om daar vooraf bij stil te staan en de juiste keuzes te maken.

Om uw onafhankelijkheidsgevoel en het rendement te optimaliseren is een grondige aanpak bij aanvang noodzakelijk. De zakelijke gronden van de lening overeenkomst, uw plannen met uw onderneming en de ondernemingsstructuur zullen samen met uw privé situatie (zoals huwelijks voorwaarden en testamenten) moeten worden afgestemd. Dat waarborgt dat de rente toename in uw BV ook voor langere tijd bijdraagt aan uw privé rendement en tevredenheid. De partners van Boutique Vermogenplanners werken in deze situatie nauw samen met uw accountant en notariskantoor.