De naam Boutique Vermogen Planners verdient enige uitleg. Het woord Boutique heeft verschillende betekenissen. In de eerste plaats duidt het op kleinschalig en exclusief. Daarbij horen ook begrippen als persoonlijk, maatwerk en overzichtelijk. Daar kan BVP zich helemaal in vinden. Boutique staat ook voor een fonds waarin de eigenaar voor een groot deel participeert en dus ook zelf belang heeft dat het fonds floreert. Dit principe van win/win geldt ook voor BVP.

DeĀ betekenis van het woord Vermogen in de naam is tweeledig. Vermogen duidt hier zowel op bezittingen als op wat BVP voor u kan doen.

Kortom: De partners van Boutique Vermogen Planners adviseren u naar beste vermogen.