Boutique Vermogen Planners

De initiatiefnemers van Boutique Vermogen Planners (BVP) ontmoetten elkaar bij bijeenkomsten, investment classes, lezingen en (na)scholing over beleggingsthema’s. Ze raakten met elkaar in gesprek en al snel bleek dat er grote overeenkomsten waren in visie op het gebied van vermogensplanning. Daar waar anderen het vooral hebben over het vermogen van de cliënt, gaat BVP veel verder en koppelt de opbouw van het vermogen aan de doelen en dromen van haar cliënten.

BarryGoedhart

email twitter linkedin
013-5712225

Barry Goedhart

Wealth Planning

Wealth Planning combineert Financiële Planning met Vermogens Planning en heeft de focus op relaties in het zuiden van het land. Onze waarden zijn gebaseerd op een aantal fundamentele eigenschappen: Het belang van de relatie voorop, handhaven van hoge kwaliteit dienstverlening en persoonlijk contact.

 

email twitter linkedin
020-8208280

Roger van Stuyvenberg

New Finance

Al 20 jaar helpt Roger van Stuyvenberg als onafhankelijk financieel planner en vermogensplanner zijn relaties. Door uw situatie helder en overzichtelijk in beeld te brengen, creëert hij inzicht en overzicht. Het is zijn passie om u met zijn persoonlijke en resultaatgerichte aanpak te helpen met het organiseren van uw financiële toekomst.

Jeroen Wijker

email  linkedin
06-42240416

Jeroen Wijker

Certaldo
Inkomensplanning|
Vermogensstrategieen

Certaldo adviseert en monitort  de financiële planning van met name  DGA’s en zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening, medisch specialisten en creatieve beroepen. Uw vermogens- strategie wordt bewaakt in alle verschillende levensfases, van vermogensopbouw naar consolidatie tot vermogensopnamen in uw pensioenfase.

email

twitter

linkedin
040-2155215

Theo Jenneskens
John Willems

Interopus

Meer tijd en aandacht besteden aan klanten die dat van ons verwachten vanuit een regisseursrol. InterOpus maakt een persoonlijke financiële planning voor elke klant, die als basis fungeert voor daadwerkelijk, onafhankelijk maatwerk advies.