Cliëntovereenkomst

Om onze dienstverlening aan u te borgen, voor nu en in de toekomst, leggen wij de gemaakte afspraken vast in een cliëntovereenkomst. Hierdoor is bij het aangaan van de adviesrelatie, voor u, volledig inzichtelijk wat u van ons kunt verwachten.

De overeenkomst is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Definities

Rolverdeling

Advieswerkzaamheden

Profielbepaling

Portefeuille-indeling en keuze beleggingsstrategie

Aansprakelijkheid

Duur en einde van de overeenkomst

Informatie

Fiscale aspecten van de beleggingsrekening

Toepasselijk recht

Akkoordverklaring en disclaimer