Samenwerken

Boutique Vermogen Planners (BVP) werkt graag structureel samen met andere professionals, zoals accountant, administratiekantoor, notaris, advocaat en belastingadviseur. Vertrouwen en elkaar kennen vormen hierbij de basis, natuurlijk met daarbij het belang van de cliënt als uitgangspunt.

Vermogenbegeleiders kunnen voortbouwen op de analyse, controle en signalering van de andere professionals. Zij zijn gespecialiseerd in een toekomstgerichte en persoonlijke aanpak. Naast de cijfers staat de mens, met wensen en dromen, centraal bij hen.

Verwijzing en input naar de vermogensbegeleider gebeurt vice versa, bijvoorbeeld als de planner ontdekt dat bepaalde zaken niet goed geregeld zijn of niet inzichtelijk genoeg zijn.

Andere professionals zijn:

 • De accountant kan na analyse en controle van de bedrijfscijfers, het plannen en inrichten van het privévermogen samen met het zakelijk vermogen overlaten aan de Financial Planner, die meer focust op de toekomst. Aan de orde komen de diverse mogelijkheden voor pensioen, onder andere pensioen in eigen beheer.

  Hoe gaat de cliënt zijn vermogen inrichten en beleggen?

 • Het administratiekantoor kan bij het maken van een jaarrekening of het invullen van een aangifte veel signaleren, alleen al door het contact. De particulier of ondernemer kan bijvoorbeeld te weinig toekomstgericht bezig zijn. Het administratiekantoor staat dichtbij cliënten en is soms een verlengstuk van de onderneming.

  Heeft de ZZP’er zijn pensioen geregeld en wordt de FOR dotatie veilig gesteld?

 • De notaris kan cliënten de weg wijzen na het aanvaarden van een erfenis en ook bij het opstellen van een testament komen vermogenszaken aan bod. Te denken valt aan overdracht van vermogen bij scheiding als een van de partners wordt uitgekocht, schenkingen aan goede doelen, zelfs prijswinnaars enz.

  Is de cliënt gerust over zijn huidige situatie?

 • De advocaat komt mensen tegen die na een arbeidsconflict, een gouden handdruk, het oprichten van een stamrecht BV, uitkering van smartengeld of een scheiding ineens over veel geld beschikken.

  Hoe zal de cliënt met het verworven kapitaal omgaan?

 • De belastingadviseur heeft regelmatig te maken met vermogende particulieren en ondernemers. Deze is erop gericht om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden om afdracht aan de overheid te besparen. Hoe minder er wordt afgedragen hoe meer er overblijft om van te leven.

  Hoe kan de cliënt deze besparingen inzetten voor zijn of haar toekomstplannen/dromen?