.

De notaris kan cliënten de weg wijzen na het aanvaarden van een erfenis en ook bij het opstellen van een testament komen vermogenszaken aan bod. Te denken valt aan overdracht van vermogen bij scheiding als een van de partners wordt uitgekocht, schenkingen aan goede doelen, zelfs prijswinnaars enz.

Is de cliënt gerust over zijn huidige situatie?