Trends

In Amerika en in Engeland is vermogensbegeleiding al helemaal ingeburgerd

Bijna 70% van de bevolking laat zijn vermogen begeleiden door een onafhankelijk financieel planner en niet door een bank. In Nederland is dat nu nog beperkt tot ongeveer 3%. Dit percentage groeit snel en zal de komende jaren blijven stijgen. Bij vermogensbegeleiding zijn cliënten niet langer afhankelijk van één aanbieder of huisbank, maar kunnen zij kiezen uit vele fondsen via hun onafhankelijk financieel adviseur. Die vergelijkt en selecteert objectief beleggingsfondsen die over een langere periode goed presteren

De Nederlander moet steeds meer zelf doen op het gebied van pensioen

De overheid trekt zich steeds meer terug, versobert pensioen- en fiscale regelingen en maximeert het bedrag waarover pensioen mag worden opgebouwd. Verstandig omgaan met je vermogen, wordt steeds belangrijker om ook na pensionering een prettig leven te kunnen leiden.

Vermogensbegeleiding zet ook door in Nederland

In het buitenland is gebleken is dat vermogensbegeleiding volop loont. Het is verstandig mee te gaan met de tijd, met een professionele begeleider, op basis van een duidelijk doel en een onderbouwd vermogensplan. En daarbij hoort onlosmakelijk het periodiek doornemen en eventueel aanpassen.

Negatief sparen komt steeds vaker voor

Sparen wordt in Nederland geassocieerd met zekerheid. Beleggen wordt gekoppeld aan aandelen en risico. Dit zijn aannames die vooral berusten op onbekendheid. BVP kan u voorrekenen dat geld wegzetten op een zogenaamde veilige spaarrekening soms ‘negatief sparen’ kan betekenen. Daarnaast is geld op een spaarrekening geen garantie meer, zeker als het om grote bedragen gaat.

Beleggen is meer dan alleen aandelen kopen

Beleggen is meer dan alleen aandelen en kan bijvoorbeeld in aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en sparen. Ook sparen is een vorm van beleggen. Bij beleggen in ruime zin gaat het vooral om een verantwoorde spreiding.

Boutique Vermogen Planners

BVP kan u laten zien dat beleggen vaak minder risico met zich meebrengt dan u denkt. De risico’s zijn net zo groot of klein als u wilt. Zij beschikken over een unieke adviesformule en maken gebruik van de infrastructuur van Fondsenplatform. Het platform biedt een scala van topfondsen van vrijwel alle aanbieders, waarmee stabiele en optimale beleggingsportefeuilles samengesteld kunnen worden. Daarnaast beschikt BVP via het platform over de juiste tools om uw beleggingen te monitoren en u van goed advies te voorzien.