Disclaimer

  • De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
  • Aan de door ons opgestelde informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • Deze door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en dient niet als advies om al dan niet te beleggen.
  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen of (vervolg)schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze door ons gepubliceerde informatie.