Voordelen BVP

1. beleggen binnen uw financieel plan

Voor de meeste mensen geldt dat het hebben van voldoende geld in verschillende levensfases het belangrijkste doel is van hun financieel plan.

Of het bijvoorbeeld gaat om het kopen van een ander huis, studiekosten van kinderen of het waardevast houden van uw pensioeninkomen.

Vaak is het een goede keuze om een deel van het vermogen te beleggen, zodat de kans op behalen van de doelstelling verbeterd wordt.

2. toegevoegde waarde van het integreren van uw beleggingen binnen het financieel plan

Uit het financieel plan blijkt welke vermogensverdeling goed bij u past, dan is ook duidelijk of en welk deel van uw vermogen u gaat beleggen.

Samen met uw financieel planner wordt dan een keuze gemaakt uit een van de beleggingsportefeuilles die door Boutique Vermogenplanners zijn samengesteld en worden gemonitord.

Zo heeft u het voordeel van een nauw betrokken financieel planner waarmee u persoonlijke adviesrelatie heeft, die wordt gecombineerd met het samenwerkingsverband van Boutique Vermogenplanners om de beleggingskeuzes te ondersteunen.

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

 • Bundeling van kennis, geen eenzijdige beleggingsbeslissingen
 • Inkoopkracht, lagere kosten
 • Efficiënte uitvoering, meer tijd voor uw persoonlijke planning
 • Betere resultaten

Resultaat: Een betere beleggingsdienstverlening

GOED OM TE WETEN

 • Boutique Vermogenplanners heeft geen juridische status.
  Het is geen BV of VOF bijvoorbeeld.
  U bent klant van een van de aangesloten advieskantoren.
 • BVP ondersteunt de aangesloten kantoren bij hun beleggingsadvisering aan u.
 • Daarnaast maakt u als klant gebruik van Fondsenplatform voor aan houden van een beleggingsrekening, de administratie en uitvoering van orders.

Schematisch ziet dat er zo uit:

3. uw beleggingsrekening bij fondsenplatform

De financieel planners die zijn aangesloten bij Boutique Vermogenplanners maken voor de uitvoering van het beleggingsadvies gebruik van Fondsenplatform.

Zoals in het bovenstaande figuur is weergegeven houdt u bij Fondsenplatform een beleggingsrekening aan. Fondsenplatform bewaart uw beleggingen en voert orders uit.

Het daarom voor u van belang om te weten onder welk toezicht en regelgeving Fondsenplatform valt.

Toezicht
Fondsenplatform staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Vermogensscheiding
De belangrijkste regeling waar Fondsenplatform als beleggingsonderneming valt is dat het verplicht is de tegoeden van rekeninghouders te scheiden van de ondernemingsactiviteiten.
Dat wordt vermogensscheiding genoemd.

Deze wettelijke regeling wordt hier op de website van de AFM verder toegelicht.

In dit artikel wordt de toepassing van vermogensscheiding door Fondsenplatform uitgelegd.
(link naar artikel)

Beleggerscompensatieregeling
Als u belegt dan kan de waarde van uw portefeuille op en neer gaan. Mogelijk maakt u verlies. Hiervoor is er geen compensatie. Maar het kan ook zijn dat er iets misgaat bij de beleggingsonderneming die uw beleggingen beheert en uw orders uitvoert. Bijvoorbeeld mismanagement.

Staat in zo’n geval uw beleggingen niet apart van de beleggingsonderneming?

Dan kan een eventueel verlies tot EUR 20.000 gecompenseerd worden via de beleggerscompensatieregeling. Lees meer over deze regeling op de website van de DNB.

Stichting Noordnederlandse beleggersgiro
Vanwege de hiervoor beschreven vermogensscheiding, maakt Fondsenplatform gebruik van de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro.

Hier vindt u op de website van deze stichting meer achtergrond informatie zoals de statuten en de voorwaarden